Seti Gorge trekking trail tourism, Nepal

Seti Gorge trekking trail tourism, Nepal

Seti Gorge trekking trail tourism, Nepal. Photo provided by Carlo Alberto Pinelli.